Hvorfor Annes Hårdesign velger FixIT

1 av 3 kunder bestiller time med smarttelefonen!

At Annes Hårdesign nå ligger i lommen til en god tredjedel av kundene sine er ikke tilfeldig. Snarere tvert imot.  Det er helt i tråd med strategien til salongen. –Vi skal være der kundene våre er, og i plattformene de ønsker å bruke. Her er bestillingsapp’en til FixIT genial. Våre kunders hverdag blir mer og mer digitalisert. Det skal vi og.

FixIT har lenge vært det beste systemet på markedet, og er det fremdeles.

Sammen med FixIT skal vi tilby det beste av det beste til våre kunder, sier Anne M. Haugland, daglig leder i Annes Hårdesign. Annes Hårdesign har vært FixIT-kunde i en årrekke. Det er en god grunn til dette. -FixIT har lenge vært det beste systemet på markedet, og er det fremdeles, sier Anne. Systemene fungerer som lovet, og de ansatte synes det er enkelt å bruke. FixIT yter også topp service, og er hurtig ute dersom jeg trenger bistand med utstyr.  Ikke minst lytter de til meg som kunde.

ref_annes-hardesignEt hårete mål for en hårete bransje

Anne jobber tett med FixIT for å få mest mulig ut av sitt Premium Partnerforhold, og målet for 2013 er at 70% av kundene skal benytte seg av verktøyene på nettsidene eller mobilapp’en.
-Vi har også stort fokus på rebooking og en kunde som rebooker har like fullt stort utbytte av verktøyene. For med egen kundeprofil kan de enkelt endre tidspunkt ved  behov på nett eller mobil, sier Anne. Daglig leder i FixIT, Tom Arne Furnes, skryter av Anne og hvordan Annes Hårdesign tilrettelegger for kundenes nye digitale hverdag.
-Her har vi et fantastisk eksempel på en salong som virkelig lytter til kundene sine. Som setter krav til oss som samarbeidspartner, og som setter hårete mål for fremtiden, sier Furnes. Allerede nå i februar har nesten 60% av kundene benytte seg av verktøyene på nett og mobil.

-FixIT er i forkant av markedet, de lytter til oss og er flinke til å hjelpe oss til å bli bedre. De er tidlig ute og adopterer nye digitale trender, noe som gjør at vi fremstår som en moderne salong. Jeg føler meg satset på som salong, sier en fornøyd Anne.

Jeg føler meg satset på som salong.

Lojale kunder

-Bestillingsappen knytter kundene våre sterkere til salongene. Her ser vi helt klart en positiv konsekvens på drift og bestillinger, sier Anne. Kundene besøker salongene oftere, de ansatte bruker mindre tid i telefonen, og kampanjemodulen i bestillingsløpet til app’en har gitt økt mersalg av hårprodukter. De som ikke innser at fremtiden ligger i lommen til kundene, tror jeg fort vil henge etter, avslutter Anne M. Haugland.

Comments are closed.