Hvorfor m&e frisør velger FixIT

Fra kassapunkt til daglig ledelse

FixIT har gjort butikken bedre, medarbeiderne bedre og jeg er blitt en bedre leder.

Da jeg begynte med timebok på nett og intranett var vi mange som fikk en bedre hverdag. Både jeg som leder og alle jentene. Når jeg ser tilbake er det fascinerende å tenke på hvordan FixIT har vært en nøkkelfaktor i vår utvikling; helt fra kassepunktet til ledelsesverktøy.

Etter at vi startet med FixIT for fire år siden har det vært en utrolig reise med mange økonomiske oppturer. Fra starten med om lag tre og et halvt årsverk, frem til nesten seks årsverk i dag, har vi hele tiden økt omsetningen, og FixIT har vært grunn-steinen i driften.

Etter en betydelig suksess med timebestilling på nett, har vi nå tatt i bruk intranett. Dette har gitt meg en bredere kommunikasjonsplattform som inkluderer enklere og bedre kommunikasjon med de ansatte. Jentene jobber på ulike tidspunkter, og da er det suverent når meldingssystemet på intranettet sørger for en effektiv dialog. Her hadde vi faktisk et stort problem tidligere. Nå får alle samme informasjon, samtidig, uten å være tilstede samtidig.

ref_moge2FixIT verktøyene har gjort meg i stand til å sette ting i system og å måle mine ansatte. Målingene bidrar veldig konstruktivt på mange måter. Ikke minst bidrar de til at medarbeiderne får belyst omsetningstallene våre. De får en forståelse for og innsikt i de økonomiske sammenhengene. Kort sagt; hva som skal til for å tjene penger.

Hos oss har dette ført til at de ser verdien av sin arbeidsinnsats. Gjennom ”budsjett-biten” i FixIT har vi skapt en forståelse av hva som må til for at vi skal ha en sunn drift og at bedriften må ha et visst overskudd. De ser kostnadsbildet tydeligere, og resultatet er faktisk at de ansatte både jobber mer og forstår mer.

Med FixIT trenger jeg ikke være så ”hands on” som jeg har vært tidligere. Systemet kvalitetssikrer mange prosesser. Jeg kan bruke mer tid på selv å klippe eller lede forretningen på annen måte. Med FixIT kan jeg lede butikken uten å være i butikken. Hjemmefra eller på reise. Eller på ferie. Det er god butikk!

Skal jeg komme med et ønske må det være at både vi og Odin Systemer kan få enda mer ut av samarbeidet og supportavtalen. Her er vi i en god dialog med Odins kunderådgiver. Vi setter stor pris på denne direkte dialogen.

Comments are closed.